Czytać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej...

…zwłaszcza, kiedy dopiero się uczy języka, w którym dany tekst jest napisany.

„Dlaczego uczysz się greckiego?” pytają nas znajomi, rodzina i, co gorsza, nauczyciel lub nauczycielka. „Jak to dlaczego – żeby porozumiewać się po grecku!”. Odpowiedź jest jasna, cel znany, kwestia zamknięta. Okazuje się jednak, że to „porozumiewanie się” to w rzeczywistości szeroki zakres rozmaitych umiejętności:

- od produkcji obcych dźwięków (ach, ta urocza gamma [γ]),

- przez identyfikowanie i rozumienie zestawu szumów i mlaśnięć (Co to było? „Ευθεία”?),

- składanie sylab w dłuższe ciągi, czyli w wyrazy, a dalej w zdania („Ala-ma-ko-ta”),

- odnoszenie ich do rzeczywistości (ο καφές -> filiżanka aromatycznego napoju),

- manipulowanie palcami i nadgarstkiem tak, aby spod pióra wyszedł pożądany kształt (ćwiczenie cierpliwości przy kaligrafowaniu ξ),

- utożsamianie zapisu z dźwiękiem, jaki reprezentuje,

- aż po odcyfrowywanie tego kodu – czyli czytanie ze zrozumieniem.

Czytanie z kolei to wbrew pozorom bardzo przydatna czynność w samym procesie uczenia się: robimy notatki po to, żeby je potem ponownie przeczytać i w ten sposób lepiej zapamiętać. Czytając za to teksty narracyjne – zwłaszcza takie, których fabuła wciąga – zwiększamy szansę na sukces w nauce, bo nasz mózg uwielbia historie, za którymi może podążać. Korzyść z lektury jest zatem dwojaka: z wypiekami na niezbyt opalonej jeszcze twarzy (chyba że już ktoś był w Grecji w tym sezonie…) śledzimy losy bohaterów komiksu, powieści czy romansu, a jednocześnie przyswajamy nowe słownictwo i struktury gramatyczne. Od czego zatem zacząć? Na pomoc przychodzi tu wydawnictwo Εκδόσεις Δέλτος, które opublikowało kilka lektur uproszczonych, dostosowanych poziomem do konkretnego etapu nauki języka. Początkujący (przełom poziomów A1 i A2) poradzą sobie z książeczkami oznaczonymi kolorem czerwonym – επίπεδο 1, dalej stopień trudności wzrasta aż do επίπεδο 5 (kolor czarny), który pod względem słownictwa i składni zbliża się do zwyczajnych publikacji przeznaczonych dla rodzimych użytkowników języka greckiego. Na naszych zajęciach również korzystamy z tych książeczek i polecamy je z pełnym przekonaniem. Oprócz tekstu zawierają słowniczki, obrazki i pytania sprawdzające zrozumienie treści.