Język grecki: lekcje indywidualne

Jeśli tryb życia nie pozwala Państwu na udział w regularnych zajęciach grupowych albo jeśli po prostu najefektywniej uczą się Państwo samodzielnie, zapraszamy na zajęcia indywidualne. Cele takich lekcji bywają rozmaite - od opanowania podstaw języka tak, by móc się porozumiewać na wakacjach po naukę do egzaminu certyfikacyjnego.

Program i terminy lekcji uzgodnimy z Państwem na podstawie analizy Państwa potrzeb i możliwości czasowych. Zaproponujemy odpowiedni podręcznik i bezpłatnie zapewnimy dodatkowe materiały nauczania.

    Cennik:

  • 1 godzina zegarowa zajęć indywidualnych

    Cena: od 77,00 zł/60 min

  • 2 godziny lekcyjne (czyli 2 x 45 min) zajęć indywidualnych

    Cena: 100,00 zł/90 min