Cennik

 • 6c524fb0-09d7-549c-bf7d-d1eca024694e

  Język grecki: lekcje indywidualne:

  • 1 godzina zegarowa zajęć indywidualnych

   Cena: 75,00 zł/60 min

  • 2 godziny lekcyjne (czyli 2 x 45 min) zajęć indywidualnych

   Cena: 100,00 zł/90 min

 • 4f0aaee3-ccb1-5e38-b74a-36ef1be8fe56

  Język grecki: zajęcia grupowe:

  • Godzina zegarowa zajęć w grupie 2-osobowej

   Cena: 43,00 zł/60 min

  • Godzina zegarowa zajęć w grupie 3-osobowej

   Cena: 39,00 zł/60 min

  • Godzina zegarowa zajęć w grupie 4-osobowej

   Cena: 30,00 zł/60 min

 • 11a57d78-c9e0-5a6a-b824-18e811cd045f

  Język polski dla obcokrajowców:

  • Godzina zegarowa zajęć z języka polskiego dla obcokrajowców. 60-min class of the Polish language for foreigners

   Cena: 75,00 zł/60 min

 • 852a0b07-101b-59ed-82ff-39ab65cbac39

  Język grecki: nauka do egzaminu:

  • 1 godzina zegarowa zajęć indywidualnych przygotowujących do egzaminu Ελληνομάθεια na poziomach A1, A2, B1 i B2.

   Cena: 85,00 zł/60 min